Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Sintregister

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden vermeld die van kracht zijn op alle diensten en de website die worden aangeboden door Almere Nieuws.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op vrijdag 10 augustus 2018.

Definities

 • 1.1 Aanbieder: Almere Nieuws gevestigd te Rijksweg Zuid 117 in Geleen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder registratienummer 57600368;
 • 1.2 Gebruiker: diegene die gebruikt maakt van de website en/of diensten van Aanbieder;
 • 1.3 Website: de websites van Aanbieder -- https://portal.almere-nieuws.nl/ en https://www.almere-nieuws.nl/;
 • 1.4 Diensten: de diensten die door Aanbieder worden aangeboden op Website;

Gebruik van website en/of diensten

 • 2.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade bij Gebruiker die voortkomt uit het (onjuist) gebruik van de Website en/of Diensten of voortkomt uit een storing, systeemfout of anderzijds;
 • 2.2 Gegevens van Gebruiker zullen -niet- worden gedeeld met derden;
 • 2.3 Bij het onjuist gebruik / misbruik van de Website en/of Diensten van Aanbieder zal de toegang tot de Website en/of Diensten voor Gebruiker worden geblokkeerd;
 • 2.4 Bij het onjuist gebruik / misbruik van de Website en/of Diensten van Aanbieder welke in strijd zijn met de Nederlande Wet zal melding worden gemaakt bij de politie;
 • 2.5 Het is door Gebruiker niet toegestaan om meer dan 1 account te hebben om gebruik te maken van Website en/of Diensten van Aanbieder;
 • 2.6 Alle gegevens worden gecodeerd opgeslagen in onze beveiligde database en worden niet gedeeld met andere partijen. Deze gegevens zijn wél door ons in te zien wanneer de Gebruiker bijvoorbeeld assistentie nodig heeft. Wanneer er assistentie nodig is zal er door Aanbieder eerst om toestemming worden gevraagd om inzage in het account van Gebruiker te mogen;

Advertenties, bestellingen en betalingen

 • 3.1 Gebruiker kan via de Website adverteren bij Aanbieder middels artikelen of banner-advertenties. Voordat dit kan, dient Gebruiker banners en/of artikelen in te kopen via Website;
 • 3.2 Gebruiker kan alleen vooruit betalen (dus niet achteraf betalen), per bank of via IDEAL;
 • 3.3 Bestelling van Gebruiker wordt geleverd zodra Aanbieder de betaling heeft ontvangen. Bij IDEAL is dit direct, bij bankoverschrijving maximaal 3 werkdagen;
 • 3.4 Op bestellingen door Gebruiker is géén herroepingsrecht van toepassing;
 • 3.5 Wanneer Gebruiker bestelling plaatst is deze bindend, Gebruiker heeft van af dat moment een betalingsverplichting. Doordat het proces van bestellen een aantal handelingen verricht heeft Gebruiker voldoende tijd om zich te bedenken, annuleren van bestellingen is dan ook niet mogelijk;
 • 3.6 Een factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan, wanneer een betaling niet tijdig is ontvangen wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau. Bijkomende kosten zijn dan 10,00 euro (tien euro) administratiekosten en de wettelijke incassokosten van 40,00 euro (veertig euro) welke voor rekening van Gebruiker zijn;
 • 3.7 Aanbieder heeft het recht om advertenties van Gebruiker te weigeren om welke reden dan ook;
 • 3.8 Aanbieder heeft het recht om advertenties van Gebruiker vroegtijdig te staken om welke reden dan ook;
 • 3.9 Gebruiker heeft de mogelijkheid om afbeelding(en) te uploaden. Gebruiker gaat er mee akkoord dat hij/zij de rechten bezit over de geuploade afbeelding en/of toestemming heeft om deze afbeelding te uploaden bij Aanbieder;
 • 3.10 Gebruiker gaat er mee akkoord dat Aanbieder toestemming krijgt tot (her)gebruik van geuploadde afbeeldingen;

Slotbepalingen

 • 4.1 Op de Website en Diensten die worden aangeboden door Aanbieder geldt auteursrecht en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd of anderzijds worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder;
 • 4.2 Bij gebruik van gepubliceerd of gecreëerd werk door Aanbieder welke zonder schriftelijke toestemming is gebruikt is Aanbieder genoodzaakt om 250,00 euro (tweehonderdvijftig euro) exclusief btw in rekening te brengen exclusief andere geleden schade die is voortgekomen uit het onrechtmatig gebruik van gepubliceerd of gecreëerd werk van Aanbieder;
 • 5.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank voor de vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen onder de Algemene Voorwaarden;
 • 5.2 Indien een of meerdere epalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan;
 • 5.3 Aanbieder behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarover de Gebruiker te informeren. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van deze Algemene Voorwaarden;
 • 5.4 Gebruiker gaat automatisch akkoord met wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden welke in de toekomst kunnen worden doorgevoerd;